Wójt Gminy Gaszowice informuje, że w biuletynie zostały zamieszczone oferty na realizację zadań
w trybie " małych grantów" złożone przez Stowarzyszenia:
- Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych - U'RWIS
- Gminny Uczniowski Klub Sportowy "LIDER"
- Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz

Pliki do pobrania

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni