ZASTĘPCA WÓJTA GMINY Przyjmowanie stron w godzinach pracy Urzędu po uprzednim zapisaniu się w sekretariacie

mgr Zbigniew Goworowski
ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice
tel. +48 32 43 27 140
SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni