Zgodnie z informacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Gmina Gaszowice objęta została w roku 2018, I poziomem ostrzegania wynikającego z Planu Działań Krótkoterminowego Programu Ochrony Powietrza.

Informacja dotyczy przekroczenia 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej (50 μg/m3) spośród średnich dobowych stężeń pyłu PM10 w roku 2018.

I poziom ostrzegania jest poziomem informacyjnym i edukacyjnym, co oznacza, że każda gmina nim objęta ma obowiązek poinformować o tym fakcie swoich mieszkańców co najmniej poprzez swoją stronę internetową.

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca głównych przyczyn złej jakości powietrza w województwie śląskim

Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dotycząca sposobu informowania o jakości powietrza w województwie śląskim

Śląski Monitoring Powietrza

Jakość powietrza i informowanie

Przekroczenia progów informowania społeczeństwa i progów alarmowych w powietrzu

System Prognoz Jakości Powietrza

Czystsze Powietrze

Portal Województwa Śląskiego dotyczący jakości powietrza

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni