W dniach od 11.04.2019 r. do 15.04.2019 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił
do konsultacji projekty uchwał:

  1. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty targowej w Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2019 roku, z późn.zm.

W w/w okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionych projektów uchwał.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni