Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 22.03.2017 r. rozpoczynają się konsultacje następujących projektów uchwał:

1) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

2) w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gaszowice jest organem prowadzącym;

3) w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli  publicznych prowadzonych przez Gminę Gaszowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Konsultacje prowadzone są w dniach od 22.03.2017 r. do 27.03.2017 r.

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekty uchwał zostały uregulowane w drodze Zarządzenia nr W.0050.50.2017 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 21 marca 2017 r.

Dużym udogodnieniem będzie, jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:
- stan pierwotny danego zapisu,

- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,

- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni