W dniach od 22.03.2017 r. do 27.03.2017 r. Wójt Gminy Gaszowice przedstawił do konsultacji projekty uchwał w sprawie:
1) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;
2) określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gaszowice jest organem prowadzącym;
3) określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Gaszowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
W wyżej wskazanym okresie nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionych projektów uchwał.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni