Wójt Gminy Gaszowice informuje, że z dniem 20.02.2018 r. rozpoczynają się konsultacje projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gaszowice, nie będących jednostkami budżetowymi, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Tryb, termin zgłaszania wszelkich uwag i opinii oraz projekt uchwały został uregulowany w drodze Zarządzenia nr W.0050.33.2018 Wójta Gminy Gaszowice z dnia 19 lutego 2018 r.

Dużym udogodnieniem będzie, jeżeli zgłoszone uwagi zawierać będą następujące informacje:

- stan pierwotny danego zapisu,

- sugerowana zmiana lub uzupełnienie,

- uzasadnienie wprowadzenia zmiany.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni