Szanowni Państwo!

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasady bioasekuracji:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
- przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu - pobierz

W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił w dniu 20 grudnia 2016 r. rozporządzenie - pobierz.

Druk zgłoszenia drobiu do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rybniku

hpa

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie zakończony. Inicjatywa realizowana od czerwca 2014 do listopada 2016 roku przez stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika  oraz Fundusz Lokalny Ramża z Czerwionki-Leszczyn była wdrażana na obszarze całego województwa śląskiego. Partnerami programu były także: Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej,  Żywiecka Fundacja Rozwoju oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych z Zawiercia. Program FIO-Śląskie Lokalnie polegał na wsparciu aktywnych obywateli i rozwoju młodych organizacji pozarządowych. W ramach 6 konkursów grantowych, 500 inicjatyw lokalnych i projektów społecznych zostało wspartych środkami finansowymi w kwocie ponad 2 milionów złotych.  Młode organizacje mogły otrzymać do 5 000 zł, m.in. na zakup sprzętu biurowego oraz  adaptację lokalu czy podniesienie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy, natomiast grupy nieformalne mieszkańców na realizację przedsięwzięć w dowolnej ze sfer pożytku publicznego. Mikroprojekty zrealizowane w ramach programu dotyczyły m.in. aktywizacji i działalności mieszkańców w obszarze sportu, kultury, edukacji, animacji i partycypacji, pomocy społecznej, integracji międzypokoleniowej, itd. Zadania wdrażane przez i dla mieszkańców, bardzo mocno przyczyniły się do wzrostu ilości zrealizowanych mikroprojektów lokalnych, zwiększenia liczby angażujących się obywateli, rozwoju partycypacji społecznej czy wzmocnienia potencjału III sektora i rozwoju wolontariatu.

Działania w których wzięły udział setki, a pośrednio nawet tysiące mieszkańców z województwa śląskiego, przyczyniły się również do powstania kolejnych inicjatyw partnerskich różnych grup społecznych i środowiskowych w regionie. Dzięki realizacji celu programu jakim było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne na obszarze województwa śląskiego, zostały osiągnięte zaplanowane efekty w zakresie zwiększenia liczby zrealizowanych inicjatyw przez aktywnych mieszkańców i społeczników.

Program FIO-Śląskie Lokalnie, oparty był o mechanizm tzw. regrantingu czyli instrumentu polegającego na przekazywaniu środków otrzymanych z dotacji, np. z ministerstwa/województwa/gminy przez organizację pozarządową zwaną operatorem, na rzecz innych podmiotów w  formie grantów. Grant (dotacja) ma charakter finansowego wsparcia bezzwrotnego, służącego z reguły osiąganiu celów społecznych  tj. zaspokojeniu potrzeb mieszkańców danego obszaru.

W ramach programu FIO-Śląskie Lokalnie, opracowano m.in. systemy komunikacji i informacji o konkursach oraz zestawy narzędzi i instrumentów jak np. Regulamin konkursu, instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie, podręcznik dla realizatorów projektów czy wzory wniosków i umów dla beneficjentów, które mogą stanowić gotowe rozwiązania dla samorządów terytorialnych (dostępne na stronie: http://www.slaskielokalnie.pl/). Realizacja zadań własnych administracji (zadania publiczne), poprzez zlecanie ich w części organizacjom społecznym, jest bardzo często efektywniejszą i skuteczniejszą formą rozwoju wspólnoty samorządowej, przy jednoczesnej  aktywizacji i integracji społeczności lokalnych.

Liczymy, że zrealizowany program regionalny FIO-Śląskie Lokalnie, okaże się dobrą inspiracją dla samorządów, w aspekcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przy jednoczesnym wzroście zaangażowania mieszkańców w sprawy publiczne.

 

Marcin Stempniak - specjalista ds. promocji programu FIO-Śląskie Lokalnie

logotypy fio z podpisem

sonbird

Kontynuując muzyczną jazdę na zamku zapraszamy Was na kolejne dwa koncerty w murach Ośrodka Kultury w Czernicy. Tym razem wystąpią dla Was Edyta Górecka oraz zespół Sonbird.

Kiedy: 27.12.2016 r.
Gdzie: Ośrodek Kultury w Czernicy
Start: godz. 19:00
Bilety w cenie 10,00 do nabycia w biurze ośrodka

W czwartek, 15 grudnia 2016 r. Członkowie LGD Stowarzyszenia LYSKOR w towarzystwie zaproszonych gości świętowali jubileusz 10-lecia. Jubileuszowe obchody zorganizowano na terenie LGD w restauracji „Pod Topolami” w Pstrążnej.

W uroczystości udział wzięli m.in.  Wójt Gminy Lyski Pan Grzegorz Gryt, Pełnomocnik Wójta Gminy Lyski Pan Józef Stukator, Wójt Gminy Kornowac Pan Grzegorz Niestrój, Wójt Gminy Jejkowice Pan Marek Bąk, zastępca Burmistrza Miasta Pszów Pan Dawid Topol, w zastępstwie Wójta Gminy Gaszowice Pani Karina Stępień, zaprzyjaźnione LGD tj. Partnerstwo dla Rozwoju, Morawskie Wrota oraz Perła Jury, Prezes Zarządu w latach 2006-2015 Pani Helena Serafin.

Spotkanie było niepowtarzalną okazją do przypomnienia historii powstania Stowarzyszenia oraz podsumowania jego 10-letniej pracy i osiągnięć a także przedstawienia planów na kolejne lata działalności Stowarzyszenia.

Podczas jubileuszu głos zabrali zaproszeni goście, składając na ręce Prezesa Pana Radosława Łuszcz, Wiceprezesa Pani Kariny Stępień oraz Kierownika biura Pani Małgorzaty Dorna gratulacje, życzenia, upominki oraz kwiaty. Podziękowania za pracę na rzecz Stowarzyszenia LYSKOR otrzymali także wszyscy członkowie zasiadający niegdyś i obecnie w organach LGD.

Po zakończeniu oficjalnej części spotkania zaproszono wszystkich gości na poczęstunek, podczas którego przygrywał kwartet saksofonowy.

Fotorelacja

14

Wieczór Czernicki - 18.12.2016 r., godz. 16:00 - 19:00
Podczas wydarzenia strojenie choinki, książeczka "Co dawna Czernica widziała" oraz o godz. 18:00 magiczny spektakl inspirowany cieniami.

ukradziony"Horyzonty kultury" zapraszają do kawiarni Rothówka (budynek Ośrodka Kultury w Czernicy) na niezwykłe spotkanie z autorami książki "Jo był ukradziony. Tragedia górnośląska. Ziemia Rybnicka".

Poruszana tematyka jest nader trudna acz konieczna. Autorami książki są pracownicy Zakładu Historii Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: dr hab. Kazimierz Miroszewski oraz dr Mateusz Sobeczko.

Książka przygotowana została w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie MOJE MIASTO z Rydułtów i sfinansowana została ze środków Urzędów Miast: Pszowa, Rybnika i Rydułtów. Składa się z trzech części: wstępu merytorycznego; wywiadów i wspomnień z osobami deportowanymi i ich krewnymi oraz list osób aresztowanych przez Armię Czerwoną.

Spotkanie odbędzie się 19.12.2016 r. o godz. 18:00.

OG-BR.0002.11.2016

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 28.12.2016 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej

nie truj sasiadaKolportaż 300 tys. zawieszek wśród mieszkańców 28 gmin i powiatów oraz premierowa emisja spotu promującego akcję #NieTrujSasiada z udziałem aktora Franciszka Pieczki – projekt „Gmina z (dobrą) energią!”  wchodzi w kolejną fazę.

Podczas dzisiejszej (12 grudnia 2016 roku) konferencji prasowej, zorganizowanej na terenie Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego, organizatorzy przedsięwzięcia obejmującego swoim zasięgiem teren całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, które ma na celu walkę z niską emisją, ujawniali przedstawicielom mediów postęp nad kolejnymi inicjatywami.

Jak podkreślali Przewodniczący Związku, a zarazem Prezydent Wodzisławia Śl., Mieczysław Kieca oraz Dyrektor Biura Związku Adam Wawoczny, po przeszkoleniu około 130 pracowników jednostek samorządów terytorialnych w zakresie prawidłowego poboru próbek popiołu z domowych kotłowni czas na zachęcenie do działania wszystkich mieszkańców regionu. O rosnącej świadomości społecznej w zakresie stopnia zanieczyszczenia powietrza i źródłach problemu mówił również Patryk Swoboda – Prezes spółki Planergia.

- Mieszkańcy mają świadomość problemu, rozmawiają o nim podczas spotkań ze znajomymi czy rodziną, ale wciąż brakuje mechanizmu reakcji. Wielu ludzi uważa, że zawiadomienie straży miejskiej lub organów gminnych o tym, że sąsiad pali śmieci, uczyni z nich donosicieli. Tymczasem, w ten sposób dbamy o życie i zdrowie swoje oraz osoby zatruwającej otoczenie. Robimy krok do zmiany złych nawyków – stwierdził Swoboda.

Przygotowane do wycięcia i zawieszenia na klamce ulotki zostaną rozdysponowane wśród gmin i powiatów. Te z kolei przekażą je mieszkańcom, m.in. podczas spotkań rad dzielnicowych, jako załączniki do korespondencji (np. rozliczenia podatku) czy gotowe do odebrania w budynkach urzędów. Jednocześnie, sami mieszkańcy będą mogli pobrać i wydrukować wzór zawieszki bezpośrednio ze strony internetowej kampanii https://gminazenergia.pl (wszystkie cztery wzory zawieszek dostępne są pod tym linkiem http://gminazenergia.pl/post/pobierz-zawieszke-akcji-nie-truj-sasiada-1).

Dużym optymizmem w kontekście potencjalnych efektów akcji wykazywał się Mieczysław Kieca:

- Jestem przekonany, że akcja „Nie truj sąsiada” przyniesie oczekiwane efekty, ponieważ przyszedł czas, by zadbać wreszcie o sąsiedzką odpowiedzialność. Jeżeli sąsiad z sąsiadem nie będzie o tym rozmawiał, tak naprawdę nie będziemy skuteczni. W moim przekonaniu to jest ten moment, w którym uda się bardzo dużo zmienić – mówił prezydent Wodzisławia Śl.

Na konferencji wyemitowano także spot z udziałem Franciszka Pieczki. Organizatorzy podkreślali ogromny wkład aktora w realizację krótkiego materiału promocyjnego. Rodzinna miejscowość Pieczki – Godów – również wchodzi w skład obszaru objętego działaniem projektu. Bohater spotu zmaga się z sąsiadem, który swój piec traktuje jako „utylizator odpadów”. Jego postawa zachęca odbiorcę do zerwania z cichym przyzwoleniem na tego rodzaju praktyki.

-  Z problemem niskiej emisji musimy walczyć wszyscy. Nie bójmy się reagować, gdy widzimy, że nasz sąsiad spala w swoim piecu śmieci, a z komina wydobywa się ciężki, gęsty dym. Jeśli pozostaniemy bezczynni, dajemy ciche przyzwolenie na trucie siebie, swoich dzieci czy wnuków. 45 tysięcy ludzi umiera rocznie na skutek zanieczyszczonego powietrza. To jest jedno, średniej wielkości miasto w Polsce – podkreślał Adam Wawoczny.

Obejrzyj spot „Nie truj sąsiada!” z udziałem Franciszka Pieczki:

Szczegóły akcji dostępne są na stronie internetowej projektu https://gminazenergia.pl/ oraz na profilu społecznościowym https://facebook.com/gminazenergia.

Urząd Gminy Gaszowice informuje iż w dniu 9.12.2016 r. w Gaszowicach  przy ul. Dołki zastał zabrany  bezdomny pies mieszaniec jasno brązowy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku ul. Majątkowa 42.

Telefon 32 424 62 99

10 i 11 grudnia w naszej gminie odbył się II Jarmark Bożonarodzeniowy. W sobotę na scenie pojawiły się dzieci ze szkół podstawowych, młodzież gimnazjalna oraz gwiazda wieczoru - zespół SINGERS z repertuarem świątecznym. W niedzielę imprezę uświetniły przedszkolaki, zespoły Znaczki oraz Trojok. Na jarmarku można było zrobić świąteczne zakupy, każdy mógł skosztować gorącej czekolady, grzańca czy pysznych domowych ciast. Nie zabrakło grochówki, kiełbasek z grilla i oscypka z żurawiną. Jarmark cieszył się dużym zainteresowaniem wśród naszych Mieszkańców. Dziękujemy za udział oraz zapraszamy za rok.

Urząd Gminy Gaszowice informuje iż w dniu 1.12.2016 r. w Szczerbicach przy ul. Rybnickiej zastał zabrany  bezdomny pies mieszaniec czarny do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Rybniku ul. Majątkowa 42.

Telefon 32 424 62 99

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia),
jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
w szczególności:
- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób
Hodowco !!!
Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
(spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu
Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku informuje, że z dniem 2 stycznia 2017 r. zmienia adres siedziby z  dotychczasowego na ul. Chrobrego 39 (obok budynku Prokuratury). Numery telefonów oraz adres e-mail pozostaje bez zmian. Ulegają natomiast zmianie godziny urzędowania:

- poniedziałek - 8.00 – 14.00
- wtorek - 8.00 – 12.00
- środa - 8.00 – 14.00
- czwartek - 8.00 – 17.00
- piątek - 8.00 – 14.00

jarmark plakat

warsztaty

PPKO Fundacjaodjęta w ostatnim czasie współpraca Gminy Gaszowice z Fundacją PKO zaowocowała w naszej Gminie konkretnym przedsięwzięciem. Otóż w najbliższym czasie na terenie boiska sportowego w Piecach powstanie ścieżka zdrowia.

Cel projektu:

Zasadniczym celem projektu jest zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności w zakresie stworzenia przestrzeni do podejmowania aktywności ruchowej oraz podniesienie atrakcyjności sołectwa poprzez zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie klubu sportowego.

Opis projektu:

Zakres projektu polega na stworzeniu ścieżki aktywności ruchowej jako przestrzeni dla mieszkańców sołectwa Piece, a przede wszystkim tych którzy są aktywni i czynnie działają
w strukturach miejscowego klubu sportowego cieszącego się długoletnią tradycją. Odpowiednio wytyczony teren zostanie zagospodarowany poprzez instalację elementów sprawnościowych, rekreacyjno - gimnastycznych oraz drobnych elementów małej architektury.
Teren na którym zostaną wykonane planowane prace jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie  kompleksu sportowego w postaci boiska, oraz zaplecza szatniowo – sanitarnego na którym działa Gminny Klub Sportowy Dąb Gaszowice. W jego strukturach trenują cztery sekcje młodzieżowe, a aktualnie oferta klubu została wzbogacona o szkółkę piłkarską dla dzieci w wieku 4-12 lat.
Najmłodsi zawodnicy klubu, jak i ci którzy dopiero zaczynają przygodę z piłką będą mieli odpowiednie warunki najpierw dla zabawy, a potem docelowo do profesjonalnego treningu. Teren ten ma stanowić przestrzeń skierowaną dla konkretnej grupy odbiorców oraz spełniać ściśle określone funkcje. Ma stanowić jeden z etapów procesu treningu umiejętności ale poprzez zabawę, która dla dzieci w tych kategoriach wiekowych jest póki co najważniejsza. Z kolei dla sztabu trenerskiego będzie to alternatywa dla zajęć stacjonarnych, a także dobra baza przy organizacji klubowych obozów dochodzeniowych.
Powstająca ścieżka ma pełnić jeszcze jedną ważną rolę z punktu widzenia potencjalnych mieszkańców sołectwa – ma to być miejsce wzajemnej integracji. Bardzo często zarówno na treningi w tygodniu jak i mecze weekendowe przychodzą rodziny z malutkimi dziećmi, dla których w tym miejscu ani Gmina, ani klub, ani też Ośrodki Kultury nie mają żadnej oferty. Stąd też narodził się pomysł zagospodarowania niewykorzystanej dotąd przestrzeni i to właśnie nie w formie tradycyjnego placu zabaw ale ścieżki, która ma być funkcjonalna i zabezpieczać potrzeby konkretnego grona odbiorców.
Urządzenie tego terenu da społeczności kolejne miejsce do podejmowania aktywności fizycznej, wzajemnej integracji, zawodnikom bazę do trenowania, matkom „punkt” wymiany wzajemnych doświadczeń wychowawczych, a najmłodszym pociechom przestrzeń do wyładowania nadmiaru energii.

Spotkanie ze Świętym Mikołajem

ŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W CZĘSTOCHOWIE
POWIATOWY ZESPÓŁ DORADZTWA ROLNICZEGO W RYBNIKU
oraz
URZĄD GMINY GASZOWICE
zapraszają na szkolenie dla rolników,
które odbędzie się 08.12.2016 r. o godz. 10.00
w Ośrodku Kultury i Sportu

Tematyka szkolenia:
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (działania, które zostaną uruchomione w najbliższym kwartale)
- Zmiany w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
- Aktualności w KRUS

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni