mammobus

Serdecznie zapraszamy wszystkie Panie w wieku 50-69 lat na bezpłatną mammografię w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.


Panie w wieku 40-49 oraz 70-75 lat zapraszamy na bezpłatne badania, finansowane z Funduszy Norweskich!


Konieczna wcześniejsza rejestracja i skierowanie lekarskie. Szczegóły na www.fundusze.mammo.pl


Gaszowice – 8 listopada koło Ośrodka Kultury i Sportu, Rydułtowska 7

 

Kampania Społeczna Rzecznika Praw Pacjenta pt. "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" ruszyła we wrześniu 2015 r. Kampania składa się m.in. z 3 odcinków spotów telewizyjnych.
odcinek 1 opowiada o prawie pacjenta do informacji oraz prawie pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
odcinek 2 opowiada o prawie pacjenta do intymności i godności oraz prawie pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
odcinek 3 opowiada o prawie pacjenta do dokumentacji medycznej

plakat dkig

19 października 2016 r. w Domu Przyjęć „Ewa” w Piecach odbyły się uroczyste obchody jubileuszy pożycia małżeńskiego. Jubilatom gratulujemy i życzymy dalszych wspólnych szczęśliwych lat.

Dzięki otwartości samorządu lokalnego oraz wytrwałości lokalnych społeczników udało się w Czernicy wprowadzić nową jakość. Póki co tego typu rozwiązania nie są jeszcze obligatoryjne, ale panuje ogólny trend na ekonomię społeczną. O tym oraz o wielu innych szczegółach dowiedzieliśmy się na VIII Ogólnopolskim Forum Spółdzielczości Socjalnej, które odbyło się w Gnieźnie w dniach od 12 do 14 października 2016 r.  W ramach Forum omówiono zmiany do ustawy o spółdzielniach socjalnych, kwestię udziału w projektach innowacyjnych, możliwości korzystania z oferty Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. W kuluarach prowadzono ciekawe rozmowy, dzielono się dobrymi praktykami oraz łamano dotychczasowe stereotypy myślenia o spółdzielniach socjalnych.

Po co nam ten temat? Otóż 19 października 2016 r. w gliwickim Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana czernicka spółdzielnia socjalna „Horyzonty kultury”. Zanim jednak do tego doszło, grupa ludzi zdecydowała się na wielomiesięczny wysiłek związany z wypełnianiem setek dokumentów, szkoleniami, składaniem wniosków o dotację, uczestnictwem w poradnictwach, podjęciem uchwały Rady Gminy o woli utworzenia spółdzielni socjalnej. Nie było łatwo i przyjemnie, ale udało się. Jest to o tyle istotne, że 10 lat temu, kiedy tworzyły się spółdzielnie – myślenie o nich było zupełnie inne niż teraz. Głównym celem jest reintegracja społeczna. Jednakowoż zmiany są nieuniknione. Czernicka spółdzielnia jest tworzona przede wszystkim przez osoby, które mają na siebie pomysł, ale współczesny rynek nie jest jeszcze otwarty na tego typu działania. To grupa pasjonatów i społeczników, która łączy zamiłowanie do lokalności z myśleniem biznesowym. Wydaje się, że tego typu refleksja byłaby potrzebna – i my chcemy dać jej początek.  Siedzibą „Horyzontów kultury” będzie, remontowana jeszcze, kawiarnia „Rothówka” znajdująca się w Ośrodku Kultury w Czernicy. Już niebawem będziemy mogli zaprosić Was na aromatyczną kawę i domowe ciasto. Kawiarnia jest urządzana w odmienny, niż dotychczas, sposób. Nie ma tam miejsca na ladę i wystrój rodem z PRL-u. Ma być domowo, przytulnie i smacznie. „Horyzonty kultury”, oprócz prowadzenia kawiarni,  będą zajmować się także spektaklami teatralnymi, warsztatami opartymi na lokalnym dziedzictwie, edukowaniem dzieci w zakresie językowym, organizowaniem urodzinek dla dzieci i dorosłych. Podejmujemy także próby modernizacji placu zabaw na terenie zamku. Warto dodać, że podmiotami założycielskimi są dwie osoby prawne (Gmina Gaszowice, Stowarzyszenie Spichlerz) oraz dwie osoby fizyczne. To także rzadziej spotykane rozwiązanie. Tym niemniej podjęliśmy taką decyzję także z uwagi na promowanie naszego miejsca – naszej gminy i mieszkającej w niej społeczności lokalnej. Jest to posunięcie, które już w założeniu stanowi o niesztampowości tutejszych ludzi. Wierzymy, że z czasem będziemy miejscem, do którego będą przyjeżdżać goście z regionu i być może Polski, żeby uczyć się od nas dobrych praktyk.

Zapraszamy do Czernicy, żeby zobaczyć to na własne oczy. W listopadzie 2016 r. będzie ku temu kilka okazji:
•    4 listopad 2016 r., godz. 18.00: „Cuda niewidy z dyni” – zabawa dla najmłodszych
(sala balowa w Ośrodku Kultury - wstęp 10 zł.)
•    6 listopad 2016 r., godz. 17.00: Festiwal wspomnień. Pamiętamy. Zespół Bebiki.
(sala balowa w Ośrodku Kultury – wstęp wolny)
•    11 listopad 2016 r., godz. 18.00: spektakl teatralny w plenerze „Za mało na wojnę, za dużo na pokój”
( w przypadku złej pogody widowisko zostanie odwołane – wstęp wolny ).
•    25 listopad 2016 r., godz. 18.30: Patriotyczna jesień. Spotkanie z pieśnią patriotyczną w formie ludowej (sala balowa w Ośrodku Kultury – wstęp wolny).

Już dziś zapraszamy na Potańcówkę Sylwestrową. Startujemy 31 grudnia 2016 r., od godziny 20.00. Koszt – 50 zł od osoby. W cenie: kawa, ciasto, jeden ciepły posiłek, szampan oraz oprawa muzyczna (alkohol i dodatkowe jedzenie we własnym zakresie)

Małgorzata Krajczok

 

tomiczek

Program wydarzenia:

- Spektakl utrzymany w poetyce teatru papierowego pt. „O chłopcu, który chciał zostać lotnikiem” (godziny spektaklu: 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.40, 19.20),

- Wystawa dla dzieci: „Marzenia małego Antka”,

- Wystawa dla dorosłych: „Nad płonącą Warszawą - długi lot do domu majora pilota Antoniego Tomiczka” (własność Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach),

- „Halifax Antka”:  warsztaty dla najmłodszych prowadzone przez pasjonatów - zdobywców wielu nagród w dziedzinie modelarstwa.

Bilety do nabycia w Ośrodku Kultury w Czernicy:

Dorośli – 10 zł.
Dzieci – wstęp wolny.
Odpłatne warsztaty dla dzieci: „Halifax Antka” – 7 zł.

Serdecznie zapraszamy na Biesiadę Miodową, która odbędzie się 26  listopada 2016r. o godz. 18.00 w sali Ośrodka Kultury i Sportu w  Gaszowicach, ul. Rydułtowska 7.  W programie: 18.00 - powitanie zaproszonych uczestników • prelekcja pt. „Apiterapia – wykorzystanie produktów pszczelich w  lecznictwie”, • pokaz robienia świeczek z wosku, • degustacja różnych rodzajów miodu, • stoiska wystawiennicze z produktami pszczelimi 19.30 – występ Leszka Filca 20.45 – zabawa taneczna z DJ-em  Wstęp 30 zł (kawa, ciastko, bogracz). Bilety do nabycia do dnia 23  listopada 2016r. w biurze LGD LYSKOR w Pstrążnej, ul. Szkolna 7 . Ilość  miejsc ograniczona.

OG-BR.0002.9.2016

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuje na dzień 27.10.2016 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 7.

Więcej

Miło nam poinformować, że w dniu wczorajszym – 17 października br. miało miejsce niezwykłe wydarzenie, które na stałe wpisze się w historię sołectwa Szczerbice. W samo południe nastąpiło uroczyste otwarcie skweru przy ul. Rybnickiej. Inicjatywa mieszkańców Szczerbic jaka zrodziła się kilka miesięcy temu, by ocalić kawałek historii oraz tożsamości wsi, znalazła swój finał w postaci konkretnie wypracowanego dobra, jakie może cieszyć oko nie tylko mieszkańców Szczerbic, ale i społeczności całej naszej Gminy. Pomysł został odpowiednio „ubrany” w słowa, skosztorysowany i przelany na papier. Jak się potem okazało doskonale wstrzelił się w gusta komisji oceniającej i takim sposobem Rada Sołecka ze Szczerbic otrzymała wsparcie w kwocie 4 280,00zł. na realizację projektu pn. „Wrota czasu”. Środki te pochodziły z programu Działaj Lokalnie IX Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, a zostały pozyskane w ramach konkursu ogłoszonego przez Fundację – Fundusz Lokalny RAMŻA. Wśród kilkunastu stowarzyszeń, grup nieformalnych oraz innych podmiotów aplikujących o te fundusze, znalazła się i Rada Sołecka ze Szczerbic, która w efekcie zdobyła dofinansowanie na realizację swojego pomysłu.

Jednak z racji tego, że rada sołecka jest podmiotem niesformalizowanym, w ramach dobrej współpracy trzeba było się zwróć do Ośrodka Kultury o użyczenie osobowości prawnej, by móc z powodzeniem realizować projekt oraz spełnić warunki finansowe.

Ogłoszony latem konkurs fotograficzny stanowił bazę na materiał zarówno do ulotki informacyjnej, widokówki, jak i na tablicę informacyjną. Dzięki życzliwości i pracowitości mieszkańców wsi odzyskano część „wrót” pochodzących z dworu jako najstarszej „pamiątki” sołectwa Szczerbice. Te dwa elementy zostały na stale umieszczone na skwerze jako symbol powrotu do historii oraz tradycji. Dodatkowo na skwerze umieszczono tam ławki oraz stojaki na rowery, a także stworzona została strefa zieleni stanowią część rekreacyjną i dającą możliwość na chwilową zadumę oraz odkrywanie własnej tożsamości. Z uwagi na jego wielopokoleniowy charakter projektu w otwarciu brały udział: dzieci, władze Gminy, przedstawiciele Fundatora, członkowie rady sołeckiej oraz seniorzy dokonali symbolicznego przejścia przez szczerbickie wrota czasu.

Jest to pierwsze tego rodzaju wydarzenie w naszej gminnej społeczności i jak słusznie zauważył Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Ramża Pan Marek Profaska, takie działania skupiają mieszkańców wokół realizacji wspólnych inicjatyw, poprawiają wizerunek wsi, powodują poprawę jakości życia mieszkańców i sprawiają, że po prostu żyje się lepiej.

W uroczystości uczestniczyli:
- przedstawiciele Darczyńcy – Funduszu Lokalnego Ramża w osobach Justyny Domżoł oraz Eweliny Włoch, a także Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji Marek Profaska,
- Wójt Gminy Gaszowice Paweł Bugdol wraz z Zastępcą Zbigniewem Goworowskim,
- Jerzy Kawulok szef Komisji Oświaty, Kultury i Sportu,
- Członkowie rady sołeckiej z sołtysem Mieczysławem Szymik na czele,
- Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach Jerzy Białek,
- grupa dzieci z miejscowej Szkoły Podstawowej wraz z opiekunami,
- mieszkańcy Szczerbic jako realizatorzy tegoż przedsięwzięcia.

Kolejny długi jesienny wieczór przed Wami?

Nie tym razem - Ośrodek Kultury w Czernicy zaprasza na spektakl w wykonaniu Teatru Karuzela w reżyserii Katarzyny Chwałek Bednarczyk - Dzieci z Bullerbyn.

Wstęp wolny.

dzieci z bulerbyn

W dniu 12 października 2016 r. w Ośrodku Kultury Zameczek w Czernicy odbyła się Gminna Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

den2016

Śląscyberbezpieczenstwokie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego organizuje dwie bezpłatne konferencje organizowane w ramach Europejskiego Miesiąca  Cyberbezpieczeństwa:

21.10.2016 r. (piątek) "Oblicza cyberprzestrzeni - wyzwania dla edukacji"

Grupa docelowa: Dyrektorzy szkół, nauczyciele, psychologowie i pedagodzy szkolni

Podczas spotkania porozmawiamy zarówno pozytywnych jak i negatywnych skutkach wszechobecności nowoczesnych technologii w życiu szkoły. Uczestnicy dowiedzą się co można zrobić już dzisiaj w codziennej pracy dyrektora, nauczyciela, psychologa i pedagoga szkolnego w świetle najnowszych wyzwań wynikających z wykorzystywania nowoczesnych technologii.

Szczegóły i rejestracja.

22.10.2016 r. (sobota) - „(ni) e-bezpieczny obywatel w wirtualnym świecie” – konferencja.

Grupa docelowa: mieszkańcy województwa śląskiego.

„(ni) e-bezpieczny obywatel w wirtualnym świecie” to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce organizowane dla mieszkańców (zwykłych obywateli, a nie specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa w IT., itd.)

Nie daj się oszukać, nie jesteś bezbronny i nie musisz być bezsilny wobec technologii wykorzystywanych przez współczesnych włamywaczy!

W dzisiejszych czasach cyberprzestępczość stała się nieodłącznym elementem funkcjonowania sieci Internetowej. Cyberprzestępczość to już nie jedynie nastolatek próbujący sprawdzić swoje umiejętności, ale doskonale zorganizowana grupa wyspecjalizowanych przestępców (nie-bezpiecznych obywateli).

Na nic zdadzą się najdroższe i najbardziej wyspecjalizowane systemy oraz oprogramowania, jeśli to człowiek nie będzie posiadał wystarczającej wiedzy jak zachować się, aby stać się e-bezpiecznym obywatelem!

Szczegóły i rejestracja.

10 października 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Czernicy. Budowa boiska została dofinansowana z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 147 200 zł. Obiekt został poświęcony przez księdza Proboszcza Eugeniusza Twardocha. Wójt Gminy oficjalnie przekazał nowo wybudowany obiekt dyrektor szkoły – Pani Iwonie Witek. Z pewnością boisko przypadnie do gustu miłośnikom piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej.

Informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach wniosków o przyznanie  pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

1. Nabór nr 1/2016 - podejmowanie działalności gospodarczej;
2. Nabór nr 2/2016 - rozwój działalności gospodarczej;
3. Nabór nr 3/2016 - rozwój infrastruktury turystycznej;
4. Nabór nr 4/2016 - odnowa przestrzeni publicznej.

Termin naborów wniosków: 28 października 2016 r. – 21 listopada 2016 r. (do godz. 14:00)

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl

skwer

W ostatnich dniach został uporządkowany skwer przy ul. Rybnickiej w Szczerbicach. Na terenie rekreacyjnym zostały umieszczone nowe ławki oraz odnowiona i zabudowana furtka pochodząca ze szczerbickiego Dworu, która jest najstarszą pamiątką Sołectwa. Ustawiona została również tablica informacyjna przedstawiająca sołectwo Szczerbice wczoraj i dziś. 17 października o godz. 12:00 nastąpi uroczyste otwarcie skweru. Serdecznie zapraszamy!

1 października odbył się „I PIECOWSKI OKTOBERFEST”. Gwiazdami imprezy byli: Jacek Kierok wraz z żoną oraz Leszek Filec. Można było delektować się smakiem różnych gatunków piwa, a także daniami z grilla, golonkiem, domowymi ciastami i gorącymi napojami. Dziękujemy osobom, które zaangażowały się w organizację imprezy. Uczestnikom dziękujemy za obecność i zapraszamy na przyszłoroczne świętowanie.

 

Wójt Gminy Gaszowice przypomina, że 31 października 2016 r. mija termin składania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium dla uczniów i studentów zgodnie  z regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów dla uczniów i studentów z terenu Gminy Gaszowice.

Ujednolicony tekst regulaminu - pobierz.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni