Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o możliwości skorzystania z
pomocy dla osób, które zostały  poszkodowane w związku z nawałnicą, która
przeszła przez naszą okolicę.
Więcej informacji w udostępnionych załącznikach.

załącznik 1 ; załącznik 2

1U19 plakat

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż z dniem 1 października 2017 r. Stowarzyszenie
LYSKOR zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

Stowarzyszenie LYSKOR
ul. Sikorskiego 2
44-295 Lyski

Zmianie ulegną również godziny urzędowania biura LGD na nowe:
7.30 – 15.30

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni