ulotka dotacje na zalozenie firmy

OG-BR.0002.8.2017

                                   
ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 11.07.2017 r. o godz. 15:30 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali narad Urzędu Gminy Gaszowice, przy ulicy Rydułtowskiej 2.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przedstawienie porządku obrad.
3.    Informacja wójta na temat skutków nawałnicy w Gminie Gaszowice.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2017 i na lata następne.  
6.    Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Wnioski na pomoc finansową dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w piątek 7 lipca 2017 r. można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gaszowicach.

Zasady udzielania pomocy przedstawione w załączniku:

 

zasady pomocy   MSWiA

 

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni