logotyp Czyste powietrze

Ministerstwo Ochrony Środowiska serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne w ramach Krajowego Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W trakcie spotkania prezentowane będą założenia Programu, omawiane rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiony sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Spotkanie prowadzone będzie przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Będzie ono okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu.

Prowadzący spotkania eksperci przedstawią również problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych, w tym skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.

 

Termin spotkania:

11.09.2018 r. (wtorek), godz. 17:00

Miejsce spotkania:

Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach

ul Rydułtowska 7, 44-293 Gaszowice

 

AGENDA SPOTKANIA
ULOTKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Plakat Oktoberfest 2018

W związku z realizacją zadania pt. „Sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu Rybnickiego” zleconego na podstawie umowy nr OŚ.6162.1.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r., przez Powiat Rybnicki, informuje, że na terenie Gminy Gaszowice dla obrębu; Czernica, Gaszowice, Łuków, Piece, Szczerbice, odbędzie się taksacja terenowa lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa, w terminie od dnia 27 sierpnia 2018 r. do 17 września 2018 r.

Taxus UL. Sp. z o.o.
ul. Płomyka 58 Warszawa
tel. 22 824 58 96

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni