W związku z prężnie rozwijającą się działalnością - Spółdzielnia Socjalna "Horyzonty Kultury", działająca przy Ośrodku Kultury "Zameczek" w Czernicy, poszukuje nowych pracowników. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 664 173 856.

POSZUKIWANY

plakat MC

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zwołuje na dzień 28.06.2018 r. o godz. 15.15 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Czytaj dalej...

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni