Gaszowice, dnia 16.07.2018 r.

OG-BR.0002.7.2018

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy, działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994),na wniosek Wójta Gminy Gaszowice, zwołuje na dzień 19.07.2018 r. o godz. 15:15 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno - biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.45.270.2018 roku z dnia 28 czerwca w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy NR OG-BR.0007.44.266.2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.
  7. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 

Pliki do pobrania

grafika miasteczka 14 15.07

W dniu 5 lipca 2018 r. o godz. 15:30 odbyło się uroczyste przekazanie przez Wójta Gminy Gaszowice przedstawicielom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gaszowice, sprzętu ratowniczego: defibrylatorów i toreb ratownictwa medycznego, współfinansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. W spotkaniu uczestniczył również Pan Marcin Sławecki – przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zakupione wyposażenie umożliwi jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy sprawne udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa i nie tylko.

20180705 15480320180705 15513020180705 15515020180705 155235

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni