Zachęcamy mieszkańców Gminy Gaszowice aby w okresie weekendu majowego, a w szczególności 2 i 3 maja, pamiętali o wywieszeniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Poczujmy dumę z bycia Polakami!
Święto flagi państwowej obchodzone jest w wielu krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Rosji, Szwecji czy Estonii. Najczęściej w tym dniu ozdabia się budynki flagami. U nas do wywieszania flag na balkonach czy w oknach wiele osób wciąż podchodzi z dystansem. Są jednak tacy, którzy w ten sposób chcą manifestować swój patriotyzm oraz podkreślać więź z własnym krajem.
Święto flagi RP obchodzimy od 2 maja 2004 roku. Tego dnia po prostu wypada wywiesić Biało-Czerwoną. Jednak trzeba pamiętać o obowiązujących regułach. Flaga nie może dotykać podłoża lub wody, nie powinna być poszarpana czy zabrudzona. Nie można jej używać do nakrywania mównic oraz pojazdów. Nieodpowiednie jest również umieszczanie na fladze napisów i grafik.

polish flag

SDL SPICHLERZ zaprasza na konferencję podsumowującą działania realizowane w ramach projektu: "SPAR. Programy szkoleniowe dla wolontariuszy i menadżerów kultury działających na nisko zaludnionych obszarach” (EN: SPAR. Curricular for culture volunteers and managers in sparsely populated areas").

Data wydarzenia: 27 kwiecień 2018 r. (piątek)

Lokalizacja: Ośrodek Kultury "Zameczek", Czernica (województwo śląskie)

Organizator: Fundacja Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych (FAIE) oraz Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz

Plan Konferencji i rejestracja:https://jak-dobrze-byc-kulturalnym-konferencja-spar.konfeo.com

Na Konferencji będą poruszone tematy dotyczące:  aspektów zarządzania i aktywizacji społecznej wolontariuszy w sektorze kultury, aktywizacji gospodarczej opartej na zasadach ekonomii społecznej w dziedzinie kultury, nawiązywaniu współpracy międzynarodowej podmiotów kultury, prezentacji rezultatów projektu SPAR.

W trakcie konferencji odbędzie się również warsztat poświęcony źródłom dofinansowania wyjazdów edukacyjnych kadry i wolontariuszy kultury oraz rozwijania działań kulturalnych wraz częścią poświęconą metodologii przygotowywania projektu na przykładzie Programu Erasmus+. 

 

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Programy szkoleniowe dla wolontariuszy i menadżerów kultury działających na nisko zaludnionych obszarach” (“Curricula for culture volunteers and managers in sparsely populated areas”; akronim projektu: SPAR) dofinansowanego w ramach Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest w okresie: Wrzesień 2016 - Sierpień 2018 przez 6 organizacji pozarządowych z Polski, Wielkiej Brytanii, Danii, Portugalii i Węgier.

Wójt Gminy Gaszowice zaprasza wszystkie osoby zainteresowane wymianą źródła ciepła na kotły gazowe lub biomasę, do udziału w spotkaniu informacyjnym w dniu
26 kwietnia br. o godzinie 16.30 w Ośrodku Kultury i Sportu w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 7.

Gmina Gaszowice wraz z innymi gminami Subregionu Zachodniego planuje złożyć wniosek o dofinansowanie na realizację projektu grantowego w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach poddziałania 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Przewiduje się, że granty będą mogły być przeznaczane na instalację kotła gazowego kondensacyjnego lub instalację kotła na pelet zgodnie z przeprowadzonym audytem energetycznym oraz dodatkowo na instalację fotowoltaiczną.

W przypadku projektu grantowego maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 95% kosztów kwalifikowanych.

Serdecznie zapraszamy.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni