PKO FND LOGO RGB

Towarzystwo Śpiewacze ,, Bel - Canto ” z siedzibą w Gaszowicach pragnie podziękować Fundacji PKO BP za otrzymaną pomoc i wsparcie finansowe otrzymane

w kwocie 3.000 złotych na zakup przenośnych organ .

Uzyskana pomoc pozwoliła na zakup nowego sprzętu ,

który posłuży na kolejne lata działalności chóru,

oraz uświetni występy na koncertach i rożnego rodzaju jubileuszach .

                                  Zarząd i członkowie Towarzystwa
              Śpiewaczego Bel-Canto

 

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni