W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Gaszowice udziałem w projekcie dotyczącym zakupu i montażu instalacji z zakresu odnawialnych źródeł energii, Wójt Gminy Gaszowice zdecydował o przedłużeniu naboru wniosków do 29 grudnia 2017 r.

Więcej o projekcie można przeczytać na stronie internetowej: http://gaszowice.pl/index.php/aktualnosci-1/643-nabor-zgloszen-do-projektu-oze

REGULAMIN NABORU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni