Drukuj

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, iż z dniem 1 października 2017 r. Stowarzyszenie
LYSKOR zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

Stowarzyszenie LYSKOR
ul. Sikorskiego 2
44-295 Lyski

Zmianie ulegną również godziny urzędowania biura LGD na nowe:
7.30 – 15.30

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.