W związku z realizacją projektu „Turysto zatrzymaj się i odpocznij! Przebudowa i doposażenie miejsc rekreacyjnych” realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 Gmina Gaszowice informuje, że stronie http://bip.gaszowice.pl/szukaj/przetarg dokonano upublicznienia zapytań ofertowych dla realizacji w/w projektu.

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni