Informujemy o ogłoszonych przez Stowarzyszenie LYSKOR naborach wniosków o przyznanie  pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie nawdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020:

1. Nabór nr 1/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej;
2. Nabór nr 2/2017 - rozwój działalności gospodarczej;
3. Nabór nr 3/2017 - organizacja promocji walorów obszaru

Termin naborów wniosków: 10 maja 2017 r. – 24 maja 2017r. (do godz.
14:00)

Więcej informacji na stronie www.lyskor.pl
http://lyskor.pl/2017/04/24/nabory-wnioskow-w-ramach-prow-2014-2020/

Z okazji 700-lecia Czernicy zapraszamy na III turniej tenisa stołowego pod patronatem Wójta Gminy Gaszowice.
Turniej odbędzie się 13.05.2017 r. w SP im H.M. Góreckiego w Czernicy.

Program:
9.00 - rozgrywki pań 20 lat i więcej,
11.00 - rozgrywki mężczyzn od 20-45 lat oraz 45-70 lat.
Zapisy przyjmowane są od 1.04-2.05.2017 r. pod nr 604058813, 510567012, 603205130.

OG-BR.0002.4.2017

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuje na dzień 27.04.2017 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w Ośrodku Kultury w Czernicy, przy ulicy Wolności 39.

Więcej

SEKAP
Rządowe Centrum Legislacji
Epuap
Subregion Zachodni